Hišni res planinskega doma

Hišni res planinskega doma

Hišni res planinskega doma

Planinske koče, vpisane v register planinskih koč Planinske zveze Slovenije, so dolžne zagotavljati prostor za obiskovalce, namestitev, hrano in pijačo ter pomoč ob planinskih nesrečah. Morajo obiskovalce obvestiti o stanju gorskih poti v okolici in zagotoviti informacije o bližnjih planinskih kočah. Lahko tudi zagotovijo druge storitve obiskovalcem, kot jih določi upravitelj koče. Člani in nečlani planinskih društev (v nadaljevanju: obiskovalci) imajo enake pravice pri uporabi storitev, ki jih ponuja planinska koča. Cene v planinski koči so enake za vse obiskovalce, razen za nastanitve.

Ob prihodu obiskovalci vpišejo svoja imena v planinsko kočno knjigo.

Ležišča lahko uporabljajo samo tisti, ki so sklenili dogovor z osebjem planinske koče.

Sušenje in čiščenje oblačil, obutve, opreme in skladiščenje je dovoljeno le v za to določenih prostorih.

V planinski koči in njeni bližnji okolici se morajo vsi obiskovalci obnašati na način, ki ne moti drugih. Prepovedano je povzročanje hrupa in puščanje smeti in drugega odpadnega materiala. Vsak obiskovalec mora vse svoje smeti sam odnesti nazaj v dolino.

Nočni res in tišina v kočie se morajo spoštovati od 22.00 ure zvečer do 6.00 ure zjutraj. Tisti, ki se zbujajo prej, ne smejo motiti drugih.

Kajenje ni dovoljeno v notranjosti planinske koče.

V spalnih prostorih je prepovedano kuhati in uporabljati odprti ogenj.

Vstopati v spalnice s pohodnimi čevlji ali smučarskimi čevlji ni dovoljeno.

Če je planinska koča zasedena z veliko obiskovalci, bi morali tisti, ki so že bili postreženi v jedilnici in na mizah, čim prej zapustiti svoje sedeže, da bi omogočili sedeže za tiste, ki čakajo.

Katera koli namerava ali nenamerna škoda, povzročena v planinski koči, mora biti takoj povrnjena lastniku. Starši ali osebe, ki spremljajo otroke, so odgovorni za dejanja otrok.

Kdor ne spoštuje hišnega reda, mora planinsko kočo zapustiti.

Pritožbe se obravnavajo takoj. Če to ni mogoče, se pisna pritožba naslovi na upravitelja planinske koče.

Obiskovalci planinskih koč so dolžni ravnati v skladu z etičnimi načeli planinskega kodeksa.

Postelje v planinski koči se oddajo v najem po vrstnem redu rezervacij. Rezervacija velja do 19.30 ure. Poškodovani ali oslabljeni obiskovalci in gorski reševalci na misiji imajo prednost pri nočitvah.

Pravico do uporabe nujnih oziroma zasilnih ležišč lahko uveljavljajo le, če so vsa druga ležišča že zasedena.

Če je več ljudi kot postelj, lahko obiskovalci postelje zasedejo le s soglasjem osebja planinske koče.

Lastna posteljnina ali spalne vreče niso dovoljene. Postelje so že pripravljene.

Obiskovalci, ki nimajo svoje posteljnine, morajo plačati dodatno pristojbino.

Popusti pri prenočevanju za člane planinskih društev PZS, člane vzajemnih društev in člane organizacij, s katerimi ima PZS sklenjene dvostranske sporazume, se uveljavljajo po sklepu članov sveta planinskih koč, ki ga potrdi Upravni odbor PZS. Pravico do popusta imajo le tisti obiskovalci, ki svoje članstvo dokažejo z veljavno člansko izkaznico planinske organizacije ali drugim sprejemljivim dokazilom o članstvu. Osebje planinske koče lahko od članov planinske organizacije zahteva, da se identificirajo z veljavnim osebnim dokumentom.

Hrana, pijača in voda za čaj so na voljo vsem obiskovalcem. Seznam cen storitev mora biti izobešen na vidnem mestu.

Vsi obiskovalci lahko zaužijejo hrano in pijačo, ki jo prinesejo s seboj v planinsko kočo. Vendar morajo v tem primeru plačati stroške uporabe prostora.

Dnevnik storitev za stranke je na voljo v koči za pritožbe in pohvale.

Za žig planinske koče se obrnite na osebje.

 

Priljubljene teme

 

Oznake:
Vam je bil ta članek v pomoč?
Ni mi všeč 0

Nadaljujte z branjem

Prejšnji: Ali je planinska koča hostel?
Naslednji: Kje lahko kuham?