Pravila, ki se jih morajo držati gobarji?

Izjema so območja prvega varovalnega režima in jedra varovanih območij, na katerih je kakršnokoli rekreativno ali komercialno nabiranje gob prepovedano. Zakon o TNP omogoča nabiranje gob pod določenimi pogoji, ki so opredeljeni v uredbi o varstvu divjih gliv ter različnih pravilih in predpisih s področja gozdarstva in varstva gozdov, zlasti v pravilniku o varstvu gozdov.[ … ]