Počasen Wi-Fi in slab telefonski signal

Telefonski signal je lahko slab ali ga celo ni. Internet je v narodnem parku na 1525 metrih nadmorske višine še vedno lahko prestiž. Imamo internet, vendar je počasen in včasih težaven. Elona Muska še ni v naši družbi, a mi vseeno raje opazujemo zvezde in ne njegovih wi-fi satelitov.