Zanimivost

Zanimivost: Na vhodu je knjiga o planincih, ki so obiskali kočo. Običajno je, da vsak obiskovalec podpiše knjigo in napiše smer, od koder prihaja, ter kam gre. Stari običaj izvira iz iskanja pogrešanih oseb v primeru, da se izgubijo ali poškodujejo na poti ali v gorah. Zanimivost: Planinske koče, ki so vpisane v register planinskih[ … ]