Ali je dovoljeno parkiranje čez noč?

Zakon o Triglavskem narodnem parku prepoveduje parkiranje motornih vozil, avtodomov in počitniških prikolic izven za to določenih območij (42. točka 13. člena Zakona o TNP – Uradni list RS, št. 52/10). Na območju narodnega parka ni parkirišč, ki bi bila namenjena tudi parkiranju avtodomov, nočnemu parkiranju ali oskrbi. Samo kampi trenutno služijo kot urejena območja[ … ]

Kje lahko prespim?

Prenočišča so na voljo v planinskih kočah Javnega zavoda Triglavski narodni park, v Domu v Trenti ter v planinskih kočah in bivakih. Ena izmed njih je tudi Ervavčeva koča. Seznam planinskih koč v Triglavskem narodnem parku ter njihov odpiralni čas in telefonske številke najdete na Planinski zvezi Slovenije (PZS).

Pravila, ki se jih morajo držati gobarji?

Z izjemo območij prvega varstvenega režima in temeljnih varstvenih območij, kjer je prepovedano rekreacijsko ali komercialno nabiranje gob, zakon o TNP dovoljuje nabiranje gob pod določenimi pogoji, ki jih določa uredba o varstvu samoniklih gliv in različni pravilniki. ter predpise o gozdarstvu in varstvu gozdov, zlasti v pravilniku o varstvu gozdov. Za nabiranje gob velja[ … ]

Kdo so čuvaji parka?

Varuhi parkov so bistveni člen upravljavske organizacije. Spremljajo vse naravne procese in vse aktivnosti, povezane z obiskovalci in prebivalci parka. Odgovorni so za izvajanje zakona o TNP; obveščajo in opozarjajo obiskovalce ter imajo pravico izterjati kazni za posamezne kršitve. Delo čuvaja parka se vse bolj osredotoča na sodelovanje, komunikacijo in ozaveščanje lokalnih prebivalcev in obiskovalcev[ … ]