Ne puščajte sledi

Leave no trace

Ne puščajte sledi

Ne puščajte sledi

Ne puščajte sledi

V gorah in vsakem naravnem okolju je treba upoštevati načela puščanja sledi, da čim bolj zmanjšamo svoj vpliv na občutljive ekosisteme in ohranimo divjino za prihodnje generacije. Zakaj je to ključnega pomena.

Ohranjanje okolja z mislijo “Leave No Trace” (Ne puščajte sledi)

Zmanjšanje vpliva na človeka: Gore in alpska okolja so krhki ekosistemi, ki jih človek zlahka zmoti. Z upoštevanjem načel Leave No Trace zmanjšujemo svoj odtis na teh občutljivih območjih ter pomagamo ohranjati njihovo naravno lepoto in ekološko ravnovesje.

Zaščita flore in favne: V alpskih okoljih se pogosto pojavljajo redke in ranljive rastlinske in živalske vrste, prilagojene na težke razmere. Motnje, ki jih povzročajo smetenje, teptanje ali nepravilno odlaganje odpadkov, lahko motijo habitate, ogrozijo preživetje vrst in porušijo naravno ravnovesje ekosistema.

Ohranjanje virov

Ohranjanje vodnih virov: Gore so pogosto vir pomembnih vodotokov in povodij, ki zagotavljajo sladko vodo za ekosisteme in skupnosti v spodnjem toku. Z zmanjševanjem onesnaževanja in preprečevanjem onesnaževanja s pravilnim odlaganjem odpadkov pomagamo varovati te ključne vodne vire.

Ohranjanje zdravja tal: Alpska tla so tanka in krhka ter dovzetna za erozijo in degradacijo, če so izpostavljena močnemu peš prometu ali nepravilnemu kampiranju. Z zadrževanjem na označenih poteh in uporabo urejenih kampov varujemo celovitost tal in preprečujemo erozijo, ki je ključna za ohranjanje stabilnosti gorskih ekosistemov.

Leave no trace in the mountains

Etični vidiki

Spoštovanje narave: Prakticiranje načina ne puščanja sledi odraža temeljno spoštovanje do naravnega sveta in priznava našo vlogo skrbnika okolja. Dokazuje razumevanje medsebojne povezanosti vseh živih bitij in naše odgovornosti za zmanjšanje našega vpliva na planet.

Spodbujanje trajnostne rekreacije: Gore in območja divjine ponujajo neprecenljive možnosti za rekreacijo, navdih in duhovno obnovo. S prakso “Leave No Trace” (Ne puščajte sledi) zagotavljamo, da ti prostori ostanejo dostopni in prijetni za sedanje in prihodnje generacije ljubiteljev narave.

Pravna skladnost

Regulativne zahteve: Številna zavarovana območja in narodni parki imajo predpise za varstvo okolja in spodbujanje odgovorne rekreacije. Neupoštevanje načel “Leave No Trace” (Ne puščajte sledi) lahko povzroči globe ali kazni ter škodo občutljivim ekosistemom in naravnim virom.

Vaje v gorah, kjer ne puščamo sledi

Če povzamemo, je opravljanje poklica v gorah bistvenega pomena za ohranjanje celovitosti teh neokrnjenih okolij, zaščito biotske raznovrstnosti, ohranjanje naravnih virov in spodbujanje odgovorne rekreacije na prostem. S sprejetjem načel “Ne puščajmo sledi” lahko uživamo v lepotah gora, hkrati pa zmanjšamo svoj vpliv in zagotovimo, da bodo te izjemne pokrajine ostale za prihodnje generacije.

practising Leave No Trace in the mountains

Nastanitev v planinski koči

Izleti in pohodi na zemljevidu

Izleti in pohodi na zemljevidu

Slovenia (si) Placeholder
Slovenia (si)

Vaša naslednja destinacija v Sloveniji?

Erjavceva mountain hut at Vrsic pass in summer

Erjavčeva planinska koča je odprta vse leto. Rezervirajte svoje bivanje in preživite nekaj časa v naravnem raju Triglavskega narodnega parka (UNESCO) v bližini Kranjske Gore na prelazu Vršič v osrčju Triglavskega narodnega parka.

Rezervirajte svoje bivanje
Send this to a friend